برچسب: شهرستان پردیس

۰۶ اسفند  ۱۳۹۱
شهر بومهن را بهتر بشناسید

بومهن شهری در ۳۰ کیلومتری شرق تهران و جز شهرستان پردیس است که در ابتدای مسیر دو جاده…

۰۶ اسفند  ۱۳۹۱
شهر پردیس را بهتر بشناسید

شهر پردیس یکی از شهر های اقماری استان تهران واقع در شهرستان پردیس و در فاصله…