برچسب: تاریخچه بومهن

۰۶ اسفند  ۱۳۹۱
شهر بومهن را بهتر بشناسید

بومهن شهری در ۳۰ کیلومتری شرق تهران و جز شهرستان پردیس است که در ابتدای مسیر دو جاده…